تبلیغات
 TmxPLUS - آموزش هیروهای دوتا (اینتها)


Rylai Crestfall the Crystal Maiden
__ _____________________ __ _____________________ __ __________________
1 Crystal Nova 6 Frostbite 11 Freezing Field
2 Brilliance Aura 7 Brilliance Aura 12 Crystal Nova
3 Brilliance Aura 8 Frostbite 13 Crystal Nova
4 Frostbite 9 Frostbite 14 Crystal Nova
5 Brilliance Aura 10 Freezing Field 15 Stats
16 Freezing Field

Starting:

Core:

Extension:

کریستال

این هیرو بیشتر به خاطر لول aura  برداشته می شود .

با این هیرو برید چشم بخرید یوقت فارم نکنیدا !!!

البته اگه خواستید فارم کنید برید BKB یا Dagger  ببندید.

آ

Aiustha the Enchantress

__ _____________________ __ _____________________ __ __________________
1 Enchant 6 Impetus 11 Impetus
2 Nature’s Attendants 7 Nature’s Attendants 12 Untouchable
3 Nature’s Attendants 8 Enchant 13 Untouchable
4 Enchant 9 Enchant 14 Untouchable
5 Nature’s Attendants 10 Untouchable 15 Stats
16 Impetus

Starting:

Core:

Extension:

انچنترس

هر چند این هیرو لول heal داره اما شدیدا نیاز به جون (strength) داره.

در ابتدای بازی برید jungle و در این حین بیاید گنک کنید .

Puck the Faerie Dragon

__ _____________________ __ _____________________ __ __________________
1 Illusory Orb 6 Dream Coil 11 Dream Coil
2 Waning Rift 7 Waning Rift 12 Phase Shift
3 Waning Rift 8 Illusory Orb 13 Phase Shift
4 Illusory Orb 9 Illusory Orb 14 Phase Shift
5 Waning Rift 10 Phase Shift 15 Stats
16 Dream Coil

Starting:

Core:

Extension:

پوک

لول phase shift اول بازی بهتره گرفته بشه ، اگه جلوتون هیرویی مثل تینکر یا روگ نایت باشه که بتونید لولش رو جا خالی بدید.

حتما dagger   رو برید تو کارش چون با لول phase shift قشنگ مچه.

Chen the Holy Knight

__ _____________________ __ _____________________ __ __________________
1 Holy Persuasion 6 Hand of God 11 Hand of God
2 Test of Faith 7 Test of Faith 12 Penitence
3 Test of Faith 8 Holy Persuasion 13 Penitence
4 Holy Persuasion 9 Holy Persuasion 14 Penitence
5 Test of Faith 10 Penitence 15 Stats
16 Hand of God

Starting:

Core: [ Situational: ]

Extension:

Priorities: Dark Troll Warlord, Polar Furbolg, Centaur, Satyr Hellcaller, Alpha Wolf, Kobold Taskmaster

هلی نایت

نیاز نیست که بگم اول بازی برید jungle ولی باید بگم که حواستون به هیروهایی مثل enchantress باشه چون کیریپت شما رو مال خودش می کنه.

Ezalor the Keeper of the Light

__ _____________________ __ _____________________ __ __________________
1 Illuminate 6 Spirit Form 11 Spirit Form
2 Chakra Magic 7 Chakra Magic 12 Illuminate
3 Chakra Magic 8 Mana Leak 13 Illuminate
4 Mana Leak 9 Mana Leak 14 Illuminate
5 Chakra Magic 10 Mana Leak 15 Stats
16 Spirit Form

Starting:

Core: [ Situational: ]

Extension:

کیپر

تو رو خدا باهاش فارم نکنید !!! این هیرو ساپورتره و بهتره لولش رو واسه اذیت کردن تیم حریف استفاده کنه .

لول چاکرا هم واسه مانا دادن به هم تیمیش که شدیدا به مانا نیاز داره استفاده کنه.

لول آخرش استفاده های زیادی داره پس اونو به خوبی استفاده کنید.

Zeus the Lord of Olympia

__ _____________________ __ _____________________ __ __________________
1 Arc Lightning 6 Thundergod’s Wrath 11 Thundergod’s Wrath
2 Static Field 7 Lightning Bolt 12 Static Field
3 Lightning Bolt 8 Arc Lightning 13 Static Field
4 Lightning Bolt 9 Arc Lightning 14 Static Field
5 Lightning Bolt 10 Arc Lightning 15 Stats
16 Thundergod’s Wrath

Starting:

Core:

Extension:

زؤوس

لول ۶ رو واسه دیدن کل مپ (مثه مپ هک) استفاده کنید حتی می تونید با اون تلپورت دشمن رو کنسل کنید یا نذارید تیم حریف دگر کنه عجب استفاده هایی داره لول ۶ زؤوس !!!

Furion the Prophet

Jungle Build:

1 Force of Nature 6 Wrath of Nature 11 Wrath of Nature
2 Sprout 7 Teleportation 12 Sprout
3 Force of Nature 8 Teleportation 13 Sprout
4 Teleportation 9 Teleportation 14 Stats
5 Force of Nature 10 Sprout 15 Stats
16 Wrath of Nature
__ _____________________ __ _____________________ __ __________________

Jungle Starting:

Lane Build:

1 Sprout 6 Wrath of Nature 11 Wrath of Nature
2 Teleportation 7 Teleportation 12 Sprout
3 Teleportation 8 Force of Natures 13 Sprout
4 Stats 9 Force of Nature 14 Stats
5 Teleportation 10 Sprout 15 Stats
16 Wrath of Nature
__ _____________________ __ _____________________ __ __________________

Lane Starting:

Core:

Extension:

فوریون

از لول تلپورت خود برای ترسوندن هیروهای دشمن استفاده کنید جایی که می خواهید تلپورت کنید تا طرف فکر کنه می خواد خفت شه سپس s  بزنید تا ضایع شه

اگه می خواید لول ۶ تون هیروها رو بزنه بزارید تعداد کیریپت ها کم بشه بعد بزنید.

Nortrom the Silencer

__ _____________________ __ _____________________ __ __________________
1 Curse of the Silent 6 Global Silence 11 Global Silence
2 Glaives of Wisdom 7 Glaives of Wisdom 12 Glaives of Wisdom
3 Curse of the Silent 8 Last Word 13 Glaives of Wisdom
4 Last Word 9 Last Word 14 Curse of the Silent
5 Curse of the Silent 10 Last Word 15 Stats
16 Global Silence

Starting:

Core:

Extension:

سایلنسر

بهتره این هیرو زنده بمونه  تا به هدفی که تیم می خواد برسه .

کافیه هیروهای دشمن که نیاز دارن لول هاشون رو پشت سر هم بزنن نتونن این کارو بکنن اونوقت می فهمید چی میگم من !!!

Lina Inverse the Slayer

__ _____________________ __ _____________________ __ __________________
1 Light Strike Array 6 Laguna Blade 11 Laguna Blade
2 Dragon Slave 7 Dragon Slave 12 Fiery Soul
3 Dragon Slave 8 Light Strike Array 13 Fiery Soul
4 Light Strike Array 9 Light Strike Array 14 Fiery Soul
5 Dragon Slave 10 Fiery Soul 15 Stats
16 Laguna Blade

Starting:

Core:

Extension:

اسلیر

فقط کافیه بگم دو سوت می ترکونه

Raijin Thunderkeg the Storm Spirit

__ _____________________ __ _____________________ __ __________________
1 Electric Vortex 6 Ball Lightning 11 Static Remnant
2 Static Remnant 7 Overload 12 Static Remnant
3 Overload 8 Electric Vortex 13 Static Remnant
4 Overload 9 Electric Vortex 14 Ball Lightning
5 Overload 10 Electric Vortex 15 Stats
16 Ball Lightning

Starting:

Core:

Extension:

استورم

با این هیرو همیشه نفر دوم باشید که وارد میدون میشید برید سراغ هیروهای ساپورتر و جون کم و اونارو از پا در بیارید.

خفت یادتون نره.

Alleria the Windrunner

__ _____________________ __ _____________________ __ __________________
1 Shackleshot 6 Shackleshot 11 Focus Fire
2 Power Shot 7 Power Shot 12 Windrunner
3 Power Shot 8 Shackleshot 13 Windrunner
4 Windrunner 9 Shackleshot 14 Windrunner
5 Power Shot 10 Focus Fire 15 Stats
16 Focus Fire

Starting:

Core:

Extension:

وایند رانر

لول ۱ تون رو باش کار کنید که بتونید باهاش راحت گیر بندازید.حتی اگه بد بزنید یه نیم چه استانی داره توش که لول چنلینگ رو از بین ببره.

امیدوارم لذت برده باشید