تبلیغات
 TmxPLUS - لیست کامل هیروهای کامل در دوتا 2که تا به حال به دوتا 2 اضافه شده است